VISUALISERING

Prosjektert bygg og landskapsutforming.

3D Bilder

Fotomontasje

EKSTERIØR BYGG

INTERIØR BYGG

3D PLANTEGNING BYGG

LANDSKAPSUTFORMING

boligfelt, reguleringsplaner, veganlegg, tomter, etc.

FOTOMONTASJE

1. originalbilde
2. 3d-modell
3. ferdig fotomontasje

UTSIKT

utsikt fra bolig eller annet ståsted

SOLANALYSE

3D Modeller

Interaktive 3d modeller som kjøres i nettlesere eller gratis fremvisere.

FREMVISER AUTODESK BIM 360

  • 2D / 3D fremviser for bygnings- / landskapsprosjekt
  • Nettleser / app for telefon og nettbrett
  • nettleser
  • 3D snitt
  • teskt og bilde leser
  • kommentering på objekt

Animasjon

> Bygningseksteriør/- interiør
> Prosjektert veg / terrenginngrep
> Sol og skygge
> Dag og natt

Solanalyse
Boligområde
Animasjon vegtrafikk
Byggmodell animasjon
© Copyright 2021 Suconsult AS